Електронски сервиси за грађане - е-потврде


Да бисте поднели електронски захтев за потврду или уверење фонду ПИО, неопходно је да попуните податке у наведеним пољима. Сва поља су обавезна за унос.
Након уношења података притисните на дугме Пошаљи захтев.
Уносом података гарантујете да су унети подаци исправни.

Свака злоупотреба туђих података повлачи са собом законске консеквенце

 • ---
 • Филијала за град Београд
 • Филијала Бор
 • филијала Ваљево
 • Филијала Врање
 • Филијала Зајечар
 • Филијала Крагујевац
 • филијала Краљево
 • Филијала Нови Пазар
 • Филијала Крушевац
 • филијала Лесковац
 • Филијала Ниш
 • Служба Филијале Алексинац
 • Филијала Пирот
 • Филијала Прокупље
 • Филијала Пожаревац
 • Филијала Смедерево
 • Филијала Ужице
 • Филијала Ћуприја
 • филијала Чачак
 • Филијала Шабац
 • Служба филијале Београд 1
 • Служба филијале Јагодина
 • Служба филијале Лозница
 • Филијала Косовска Митровица
 • Одељење за ПИО по међународним уговорима
 • Филијала Бачка Паланка
 • Филијала Врбас
 • Служба филијале Врбас у Бечеју
 • филијала Вршац
 • Филијала Зрењанин
 • филијала Кикинда
 • филијала Нови Сад
 • филијала Панчево
 • филијала Сента
 • Филијала Сремска Митровица
 • Филијала Сомбор
 • Служба филијале Апатин
 • Служба филијале Кула
 • Служба филијале Оџаци
 • Филијала Суботица
 • Служба филијале Бачка Топола
 • Служба филијале Стара Пазова
 • Одељење за ПИО по међународним уговорима Дирекција ПФ ПИО

 • ---
 • Потврда о поднетом захтеву за остваривање права из ПИО (поступак у току)
 • Потврда да није поднет захтев за остваривање права из ПИО
 • Потврда о поднетом захтеву за остваривање права из ПИО применом међународних уговора (поступак у току)
 • Потврда да није поднет захтев за остваривање права на пензију применом међународних уговора о социјалном осигурању
 • Потврда да није остварено право на пензију применом међународног уговора о социјалном осигурању
 • Потврда да није остварено право на пензију
 • Уверење о коришћењу права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
 • Уверење о коришћењу права на пензију
 • Уверење о коришћењу права на новчану накнаду за телесно оштећење
 • Уверење о коришћењу свих права из ПИО
 • Потврда о осигурању

Kaptcha